Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi

13 noiembrie 2014

Scopul prezentei Convenţii este de a promova, proteja şi asigura exercitarea deplină şi în condiţii de egalitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilităţi şi de a promova respectul pentru demnitatea lor intrinsecă.   Vizualizați documentul integral. Sursa: www.crj.ro       

Legea 448 / pentru protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati

20 septembrie 2014

 Legea se referă aspecte privind sanatate si recuperare, educație și acces la educație, locuință, cultură, sport, turism, transport, asistență juridică, facilități, inclusiv fiscale, servicii sociale, asistenți personali, inclusiv asistenți personali profesioniști, centre și prestații sociale pentru persoanele cu dizabilități, obligațiile acestora, familiilor și reprezentanților legali, accesibilitate, orientarea, formarea profesională, ocuparea și angajarea în muncă, încadrarea în grad de handicap, precum și chestiuni care țin de modul în care legea este aplicată (parteneriate, finanțare, răspundere juridică etc.)   Mai multe detalii, aici.

Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati

20 septembrie 2014

În cadrul Convenției sunt enunțate o serie de principii care trebuie respectate de către statele semnatare; conține, în mare parte, reformulări ale Convenției universale cu privire la drepturile omului, introducând, însă, menționări specifice asupra modului în care drepturile omului pot și trebuie să fie înțelese și implementate astfel încât și persoanele cu dizabilități să se poate bucura de ele.    Mai multe detalii, aici.

Legea privind ratificarea Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati

20 septembrie 2014

 Prin acest act normativ, fosta Autoritate Națională pentru Persoanele cu Handicap, actuala Direcție Generală pentru Protecția Persoanelor cu Handicap este numită autoritate centrală de coordonare privind implementarea Convenției.    Mai multe detalii, aici.

Legea audiovizualului 504/ 2002

19 septembrie 2014

Actul normativ a fost amendat prin impunerea obligației ca televiziunile publice să aiba zilnic minim 30 de minute de emisie accesibilizată pentru persoanele cu probleme de auz.   Mai multe detalii, aici.